Regulering

Artikkel 1 – Organisasjonen Storhaugen Vertikal Kilometer er

tilknyttet Djupvik / Nordmannvik Bygdehus Organisasjonsnummer:

996892980

 

Artikkel 2 – Definisjoner

SKYRUNNING – Disiplin av fjelløp, hvor stigningen overstiger 30%, og

klatringsutfordringen ikke overstiger II-graden. Løpetaver og hender

kan brukes til å søtte løpingen. Løypen kan gå over stier eller stier

av sand, stein eller snø (asfalt mindre enn 15%).

 

VERTICAL KILOMETER® – Det er en disiplin av Skyrunning som består av

en stigning på 1000 meter med en betydelig skråning og som ikke

overstiger 5 km lineær forlengelse. Vertikal Kilometer er delt inn i

tre høyde nivåer (fra ± 200 meter), fra 0-1000 m, 1000-2000 og 2000

til 3000 meter, med en toleranse på 5%. 2/21

 

Artikkel 3 – Deltakelse – Krav og generell informasjon

Løpet er åpent for alle interesserte, i henhold til hva som er

fastsatt i denne forskriften.

 

For å registrere seg til SVK 1100m / 7.8km må man være over 16 år og

være i god fysisk form for å gjennomføre dette løpet.

 

Registrer deg til løpet ved å fylle ut registreringsskjemaet og betale

for løpet du vil delta i.

 

Artikkel 4 – Deltakerne må respektere miljøet de deltar i og bidra til

å holde miljøet rent. Alle enheter med forbrukte produkter eller andre

rester som benyttes av idrettsutøvere må plasseres i riktige

avfallsbeholdere. Brudd på denne regelen innebærer umiddelbar

diskvalifisering av utøveren. Dette kan gjøres ved et enkelt

vitnesbyrd fra ethvert medlem av løpsorganisasjonen.

 

Deltakerne er ansvarlige for eventuelle skader på tredjeparts eiendom

og eventuelle skader som oppstår derav. Det vil være medisinsk

tjenester / førstehjelp tilgjengelig ved start og slutt og

kommunikasjon mellom løpspersonell langs løypa.

 

Sørg for at du før løpet har sørget for selvforsyning, slik at du kan

håndtere problemer som oppstår på ved denne type løp, spesielt

ugunstige værforhold: vind, kulde, tåke, regn eller snø.

 

Artikkel 5 – Deltakerne må være oppmerksom på distansen og

spesifikasjonene i løpet og være tilstrekkelig trent for dette.

Deltakerne må vite hvordan de skal møte fysiske og mentale

utfordringer som skyldes ekstrem tretthet, fordøyelsesproblemer, ledd

og muskelsmerter, blant annet; Å være bevisst på at det ikke er

organisasjonens ansvar å hjelpe deltakerne med å overvinne disse

problemene, og at dette hovedsakelig avhenger av deres egen evne til å

tilpasse seg situasjoner som oppstår i denne type løp.

 

Det er helt forbudt å motta hjelp eller noen type artikler utenfor

rutenes løp, med unntak av det som er definert av organisasjonen. På

samme måte er det forbudt å løpe ledsaget av personer som ikke er

registrert som deltakere i løpet.

 

Startnummer vil bli levert på tid og sted som annonsert av

organisasjonen. Innsjekkingen og henting av remedier fra

organisasjonen bør fortrinnsvis gjøres av utøveren selv.

 

Startnummer må brukes foran på alle tider av løpet, på et synlig sted,

og kan ikke kuttes, brettes eller modifiseres. Manglende overholdelse

av denne regelen fører til umiddelbar diskvalifisering av utøveren. I

løpet av løpet må deltakeren følge instruksjonene fra medlemmer av

organisasjonen. Manglende overholdelse av denne regelen vil resultere

i umiddelbar diskvalifisering av utøveren.

 

Under løpet plikter enhver deltaker som bryter løpet å informere

organisasjonen. Løperen må bære alt nødvendig materiale fastsatt av

organisasjonen.

 

Artikkel 6 – Registrering er personlig og ikke-overførbar og regnes

som aksept for at alle regler som er fastsatt av organisasjonen, i

forskriften og i andre tilleggsanvisninger, følges.

Registreringen må gjøres utelukkende gjennom nettsiden, ved å fylle ut

registreringsskjemaet og betale den respektive registreringsavgiften.

 

Registreringer vil kun bli akseptert etter betaling av respektive

avgift. ● Betaling må gjøres med kredittkort via nettbank med

referanse tildelt ved registrering.

 

Etter betalingsbekreftelse skal navnet vises på deltakerlisten.

 

Registreringsperioden vil finne sted frem til 26. juli 2017.

 

Priser: Priser for løp:

– Storhaugen Vertical Kilometer: 0 kr

– Dalberget, konkurranse: 250 kr

– Dalberget, trim: 150 kr

– Dalberget, trim, familie: 300 kr

– Barneløp: gratis

Kombinerte priser, løp inkl.fest:

– Storhaugen inkl. fest: 600 kr

– Dalberget konkurranse inkl. fest: 500 kr

– Dalberget trim inkl. fest: 400 kr

 

Artikkel 7 – Det er et begrenset antall løpere som kan delta. Når det

antall løpere overskrider grensen for startende, vil en venteliste bli

opprettet for å fylle opp mulige ledige plasser som oppstår ved

avmeldinger av løpere frem mot løpsdagen.

 

Organisasjonen forbeholder seg retten til å akseptere

ekstraoppføringer, i tilfelle aktuelle logistiske forhold overstiger

antall angitte startnummer.

 

Organisasjonen forbeholder seg retten til å ekskludere fra løpet, selv

før det begynner, en deltaker som, gjennom sin oppførsel, saboterer

ledelsen og / eller riktig drift av løpet. Hvis dette skjer, vil

utøverens deltakeravgift ikke bli refundert.

 

Artikkel 8 – Endring, kansellering og refusjon av avgiften.

Avbestillingen må sendes via e-post til info@lyngenfjord-skyrun.com

 

Avbestillinger vil ikke bli akseptert via telefon.

 

Ved kansellering av løp av grunner utenfor organisasjonens kontroll,

for eksempel værvarsler, katastrofer eller utbredte konflikter som

hindrer at løp holdes eller andre grunner som organisasjonen anser for

gyldig, vil 50% av registreringsavgiften bli refundert, hvis fremsatt

inntil 90 dager etter datoen for arrangementet, bortsett fra beløp

betalt for hjelpeløpere.

 

Artikkel 9 – Nødvendig og anbefalt utstyr

Det nødvendige utstyret er en del av sikkerhetskravene for å kunne

delta i arrangementet, og deltakerne må ha utstyret i sin besittelse i

løpet av løpet.

Deltakerne må samarbeide frivillig med organisasjonen i

registreringsprosessen, ellers blir deltaker diskvalifisert.

 

Nødvendig utstyr for alle løp, unntatt Mini SKY RUN. Passende

fjellsko, mobiltelefon, vindtett jakke, lue.

 

Anbefalt materiale i henhold til værforholdene, vi anbefaler også å ta

med følgende utstyr: Hansker; Cap / Beanie / skjerf / bandana; Klær

som dekker armer og ben; solbriller; Solkrem krem; staver – Den som

velger å bruke  staver må starte konkurransen med de og må presentere

den ved start.

 

Artikkel 10 – Kontrollpunktene er obligatoriske punkter og ligger på

steder definert av organisasjonen. I hver av disse kontrollene vil

være en ansvarlig person i organisasjonen. Kontrollpunktene vil bli

presentert på møte før start.

 

Ikke å passere ett eller flere kontrollpunkter vil føre til

diskvalifisering av deltaker.

 

Deltakerne skal bruke et elektronisk tidtakningssystem, levert av

organisasjonen.

 

Det blir bare en drikkestasjon på målstreken. Hvis det er behov for

forfriskning på ruten, må hver deltaker ha eget vann / mat.

 

Telefonnummer til organisasjonen, i nødstilfeller, vil bli skrevet ut

på deltakerens startnummer og skal også registreres på forhånd på

deltakerens mobiltelefon.

 

Det vil være førstehjelp plassert ved noen kontrollpunkter. Det er

viktig at deltakerne hjelper enhver person i nød og varsler nærmeste

kontrollpost eller kontakte organisasjonen via sitt angitte nødnummer.

Ikke å hjelpe en idrettsutøver i en nødsituasjon vil resultere i

umiddelbar diskvalifisering og fratakelse av retten til å delta i

fremtidige løp.

 

Ikke glem at, det på grunn av problemer forbundet med topografi og

vanskeligheter med tilgang til bestemte områder, du kanskje må vente

på assistanse lenger enn forventet. Dermed er den primære sikkerheten

til idrettsutøvere i utgangspunktet avhengig av kvaliteten på utstyret

og utstyret løperen har med seg.

 

Deltakere må overholde beslutninger fra spesialisert medisinsk personell.

 

En idrettsutøver som har søkt medisinsk hjelp, er underlagt det

medisinske personellets autoritet og må etterfølge deres beslutninger.

Medisinsk lag har rett til å:

 

  •         Diskvalifisere en idrettsutøver (fjerne hans startnummer)

hvis de anser løperen uegnet til å fortsette i løpet;

 

  •         Hospitalisere en idrettsutøver hvis helsetilstanden krever det

 

  •         Evakuere, på enhver mulig måte, en idrettsutøver hvis helse

anses å være i fare. Kostnader for redning eller evakuering, i tillegg

til det som er i forsikringsdekning slik som informert av

organisasjonen, skal bæres av den reddede personen.

 

Ved dårlig vær (store mengder regn eller snødybde, sterke vind og

stormer) og etter avgjørelsen av juryen i løpet, forbeholder

organisasjonen seg retten til å endre starttider, rute og tidsfrister.

 

På løpsdagen: I tilfelle dårlig vær og av sikkerhetshensyn forbeholder

organisasjonen seg retten til å endre tidsgrenser og / eller

suspendere, redusere, avlyse eller stoppe løpet. Det vil ikke være

noen rett til refusjon.

 

Under løpet: Ved potensielt farlige værforhold for deltakerne, kan

organisasjonen stoppe løpet. I dette tilfellet skal løperen når du når

en kontrollpunkt / forfriskningsstasjon, følge instruksjonene gitt av

medlemmer av organisasjonen og vil bli pålagt å etterfølge disse.

 

Innsjekkingen og henting materialet fra organisasjonen bør

fortrinnsvis gjøres av utøveren selv. Hvis det ikke er mulig for

utøveren å hente sitt sett, kan det være en annen person, men det vil

bare bli gitt ved presentasjon av den aktuelle fullmakten (Skjema C)

behørig utfylt og signert, og fremvisning av dokumentene som er

forespurt der. Dette skjemaet kan lastes ned fra løpets nettside.

 

Artikkel 11 – Sikkerhet – Sikkerhetsanlegg vil bli plassert på

forskjellige punkter langs ruten. Medlemmer av organisasjonen som er

tilstede på disse punktene vil være i konstant kontakt med

kontrollsenteret. Et medisinsk team vil være til stede på enkelte

kontrollpunkter / forfriskningsstasjoner og vil kunne gripe inn med

alle hensiktsmessige midler.

 

Det er viktig at hver idrettsutøver gir hjelp til enhver som er i fare

og ber omgående hjelp til organisasjonen. Eventuelle problemer skal

rapporteres til organisasjonen eller ved nærmeste kontrollpunkt. ●

Hvis du ikke kan kontakte organisasjonen av løpet, bør du ta kontakt

med nødnummeret 112.

 

Det vil bli utdelt en medalje til alle idrettsutøvere som er

klassifisert (som gjennomfører) i SVK

 

Det blir premier for de tre første (3) klassifisert i hver kategori,

dame og herre.

 

Kumulativt vil det bli pengepremier som skal tildeles i henhold til de

juridiske vilkårene, for SVKs første og andre runder

 

5000 kr for beste tid til Storhaugen for dame og herre

Mål Klasse premier

  1. premie kr 1000, –
  2. premie kr 500, –
  3. premie kr 250, –

1/3 premiering

Dalberget:

  1. premie kr 500, –
  2. premie kr 200, –
  3. premie kr 100, –

Alle som deltar får medaljer.