Regler for løpet

Artikkel 1 – Organisasjonen Storhaugen Vertikal Kilometer (SVK) er
tilknyttet Djupvik Nordmannvik Bygdehus Organisasjonsnummer:
996892980


Artikkel 2 – Definisjoner
SKYRUNNING – Disiplin av fjelløp, hvor stigningen overstiger 30%, og
klatringsutfordringen ikke overstiger II-graden. Løpetaver og hender
kan brukes til å støtte løpingen. Løypen kan gå over stier eller stier
av sand, stein eller snø (asfalt mindre enn 15%).

VERTICAL KILOMETER® – Det er en disiplin av Skyrunning som består av
en stigning på 1000 meter med en betydelig skråning og som ikke
overstiger 5 km lineær forlengelse. Vertikal Kilometer er delt inn i
tre høyde nivåer (fra ± 200 meter), fra 0-1000 m, 1000-2000 og 2000
til 3000 meter, med en toleranse på 5%. 2/21


Artikkel 3 – Deltakelse – Krav og generell informasjon
Løpet er åpent for alle interesserte, i henhold til hva som er
fastsatt i denne forskriften.

For å registrere seg til SVK 1100m / 7.8km må man være over 16 år og
være i god fysisk form for å gjennomføre dette løpet.

Registrer deg til løpet ved å fylle ut registreringsskjemaet og betale
for løpet du vil delta i.


Artikkel 4 – Deltakerne må respektere miljøet de deltar i og bidra til
å holde miljøet rent. Alle enheter med forbrukte produkter eller andre rester som benyttes av idrettsutøvere må plasseres i riktige
avfallsbeholdere. Brudd på denne regelen innebærer umiddelbar
diskvalifisering av utøveren. Dette kan gjøres ved et enkelt
vitnesbyrd fra ethvert medlem av løpsorganisasjonen.

Deltakerne er ansvarlige for eventuelle skader på tredjeparts eiendom
og eventuelle skader som oppstår derav. Det vil være medisinsk
tjenester / førstehjelp tilgjengelig ved start og slutt og
kommunikasjon mellom løpspersonell langs løypa.

Sørg for at du før løpet har sørget for selvforsyning, slik at du kan
håndtere problemer som oppstår på ved denne type løp, spesielt
ugunstige værforhold: vind, kulde, tåke, regn eller snø.


Artikkel 5 – Deltakerne må være oppmerksom på distansen og
spesifikasjonene i løpet og være tilstrekkelig trent for dette.
Deltakerne må vite hvordan de skal møte fysiske og mentale
utfordringer som skyldes ekstrem tretthet, fordøyelsesproblemer, ledd
og muskelsmerter, blant annet; Å være bevisst på at det ikke er organisasjonens ansvar å hjelpe deltakerne med å overvinne disse
problemene, og at dette hovedsakelig avhenger av deres egen evne til å
tilpasse seg situasjoner som oppstår i denne type løp.

Det er helt forbudt å motta hjelp eller noen type artikler utenfor
rutenes løp, med unntak av det som er definert av organisasjonen. På
samme måte er det forbudt å løpe ledsaget av personer som ikke er
registrert som deltakere i løpet.

Startnummer vil bli levert på tid og sted som annonsert av
organisasjonen. Innsjekkingen og henting av remedier fra
organisasjonen bør fortrinnsvis gjøres av utøveren selv.

Startnummer må brukes under hele løpet, på et godt synlig sted,
og kan ikke kuttes, brettes eller modifiseres. Manglende overholdelse
av denne regelen fører til umiddelbar diskvalifisering av utøveren. I
løpet av løpet må deltakeren følge instruksjonene fra medlemmer av
organisasjonen. Manglende overholdelse av denne regelen vil resultere
i umiddelbar diskvalifisering av utøveren.

Under løpet plikter enhver deltaker som bryter løpet å informere
organisasjonen. Løperen må bære alt nødvendig materiale fastsatt av
organisasjonen.


Artikkel 6 – Registrering er personlig og ikke-overførbar og regnes
som aksept for at alle regler som er fastsatt av organisasjonen, i
forskriften og i andre tilleggsanvisninger, følges.
Registreringen må gjøres utelukkende gjennom nettsiden, ved å fylle ut
registreringsskjemaet og betale den respektive registreringsavgiften.

Registreringer vil kun bli akseptert etter betaling av respektive
avgift. Betaling må gjøres med kredittkort via nettbank med
referanse tildelt ved registrering.

Etter betalingsbekreftelse skal navnet vises på deltakerlisten.

Registreringsperioden vil finne sted frem til og med 25. juli 2019.

Priser for løp:
-Storhaugen: 350 kr

-Storhaugen trim: 250 kr

-Storhaugen trim junior: 80 kr
-Dalberget, konkurranse: 300 kr
-Dalberget, trim: 200 kr
-Dalberget, trim junior: 70 kr
-Barneløp, mini skyrun: gratis


Artikkel 7 – Det er et begrenset antall løpere som kan delta. Når det
antall løpere overskrider grensen for startende, vil en venteliste bli
opprettet for å fylle opp mulige ledige plasser som oppstår ved
avmeldinger av løpere frem mot løpsdagen.

Organisasjonen forbeholder seg retten til å akseptere
ekstraoppføringer, i tilfelle aktuelle logistiske forhold overstiger
antall angitte startnummer.

Organisasjonen forbeholder seg retten til å ekskludere fra løpet, selv
før det begynner, en deltaker som, gjennom sin oppførsel, saboterer
ledelsen og / eller riktig drift av løpet. Hvis dette skjer, vil
utøverens deltakeravgift ikke bli refundert.


Artikkel 8 – Endring, kansellering og refusjon av avgiften.
Avbestillingen må sendes via e-post til info@lyngenfjord-skyrun.com

Avbestillinger vil ikke bli akseptert via telefon.

Ved kansellering av løp av grunner utenfor organisasjonens kontroll,
for eksempel værvarsler, katastrofer eller utbredte konflikter som
hindrer at løp holdes eller andre grunner som organisasjonen anser for
gyldig, vil 50% av registreringsavgiften bli refundert, hvis fremsatt
inntil 90 dager etter datoen for arrangementet, bortsett fra beløp
betalt for hjelpeløpere.


Artikkel 9 – Nødvendig og anbefalt utstyr
Det nødvendige utstyret er en del av sikkerhetskravene for å kunne
delta i arrangementet, og deltakerne må ha utstyret i sin besittelse i
løpet av løpet.
Deltakerne må samarbeide frivillig med organisasjonen i
registreringsprosessen, ellers blir deltaker diskvalifisert.

Nødvendig utstyr for alle løp, unntatt Mini SKY RUN. Passende
fjellsko, mobiltelefon, vindtett jakke, lue.

Anbefalt materiale i henhold til værforholdene, vi anbefaler også å ta
med følgende utstyr: Hansker; Cap / Beanie / skjerf / bandana; Klær
som dekker armer og ben; solbriller; Solkrem krem; staver – Den som
velger å bruke staver må starte konkurransen med de og må presentere
den ved start.


Artikkel 10 – Kontrollpunktene er obligatoriske punkter og ligger på
steder definert av organisasjonen. I hver av disse kontrollene vil
være en ansvarlig person i organisasjonen. Kontrollpunktene vil bli
presentert på møte før start.

Ikke å passere ett eller flere kontrollpunkter vil føre til
diskvalifisering av deltaker.

Deltakerne skal bruke et elektronisk tidtakingssystem, levert av
organisasjonen.

Det blir bare en drikkestasjon på målstreken. Hvis det er behov for
forfriskning på ruten, må hver deltaker ha eget vann / mat.

Telefonnummer til organisasjonen, i nødstilfeller, vil bli skrevet ut
på deltakerens startnummer og skal også registreres på forhånd på
deltakerens mobiltelefon.

Det vil være førstehjelp plassert ved noen kontrollpunkter. Det er
viktig at deltakerne hjelper enhver person i nød og varsler nærmeste
kontrollpost eller kontakte organisasjonen via sitt angitte nødnummer.
Ikke å hjelpe en idrettsutøver i en nødsituasjon vil resultere i
umiddelbar diskvalifisering og fratakelse av retten til å delta i
fremtidige løp.

Ikke glem at, det på grunn av problemer forbundet med topografi og
vanskeligheter med tilgang til bestemte områder, du kanskje må vente
på assistanse lenger enn forventet. Dermed er den primære sikkerheten
til idrettsutøvere i utgangspunktet avhengig av kvaliteten på utstyret
og utstyret løperen har med seg.

Deltakere må overholde beslutninger fra spesialisert medisinsk personell.

En idrettsutøver som har søkt medisinsk hjelp, er underlagt det
medisinske personellets autoritet og må etterfølge deres beslutninger.
Medisinsk lag har rett til å:

Diskvalifisere en idrettsutøver (fjerne hans startnummer)
hvis de anser løperen uegnet til å fortsette i løpet;

Hospitalisere en idrettsutøver hvis helsetilstanden krever det

Evakuere, på enhver mulig måte, en idrettsutøver hvis helse
anses å være i fare. Kostnader for redning eller evakuering, i tillegg
til det som er i forsikringsdekning slik som informert av
organisasjonen, skal bæres av den reddede personen.

Ved dårlig vær (store mengder regn eller snødybde, sterke vind og
stormer) og etter avgjørelsen av juryen i løpet, forbeholder
organisasjonen seg retten til å endre starttider, rute og tidsfrister.

På løpsdagen: I tilfelle dårlig vær og av sikkerhetshensyn forbeholder
organisasjonen seg retten til å endre tidsgrenser og / eller
suspendere, redusere, avlyse eller stoppe løpet. Det vil ikke være
noen rett til refusjon.

Under løpet: Ved potensielt farlige værforhold for deltakerne, kan
organisasjonen stoppe løpet. I dette tilfellet skal løperen når du når
en kontrollpunkt / forfriskningsstasjon, følge instruksjonene gitt av
medlemmer av organisasjonen og vil bli pålagt å etterfølge disse.

Innsjekkingen og henting materialet fra organisasjonen bør
fortrinnsvis gjøres av utøveren selv. Hvis det ikke er mulig for
utøveren å hente sitt sett, kan det være en annen person, men det vil
bare bli gitt ved presentasjon av den aktuelle fullmakten (Skjema C)
behørig utfylt og signert, og fremvisning av dokumentene som er
forespurt der. Dette skjemaet kan lastes ned fra løpets nettside.


Artikkel 11 – Sikkerhet – Sikkerhetsanlegg vil bli plassert på
forskjellige punkter langs ruten. Medlemmer av organisasjonen som er
tilstede på disse punktene vil være i konstant kontakt med
kontrollsenteret. Et medisinsk team vil være til stede på enkelte
kontrollpunkter / forfriskningsstasjoner og vil kunne gripe inn med
alle hensiktsmessige midler.

Det er viktig at hver idrettsutøver gir hjelp til enhver som er i fare
og ber omgående hjelp til organisasjonen. Eventuelle problemer skal
rapporteres til organisasjonen eller ved nærmeste kontrollpunkt. ●
Hvis du ikke kan kontakte organisasjonen av løpet, bør du ta kontakt
med nødnummeret 112.


Det vil bli utdelt en medalje til alle idrettsutøvere som er
klassifisert (som gjennomfører) i SVK

Det blir premier for de tre første (3) klassifisert i hver kategori,
dame og herre.

Kumulativt vil det bli pengepremier som skal tildeles i henhold til de
juridiske vilkårene, for SVKs første og andre runder

5000 kr for beste tid til Storhaugen for dame og herre
Mål Klasse premier
1. premie kr 1000, –
2. premie kr 500, –
3. premie kr 250, –

2500 kr for beste tid til dalberget for dame og herre
Dalberget:
1. premie kr 500, –
2. premie kr 200, –
3. premie kr 100, –
Alle som deltar får medaljer.